Clary’s Charity Foundation

Om stiftelsen (u.b.)

Stiftelsens syfte är att förse allmänheten med guider och material som självhjälp till de med behov inom specifika område. Med hjälp av dessa guider och material får ni tillgång till ovärderlig och praktiskt applicerbar information och tips som hjälp till självhjälp. Där finns många område i samhället där mycket information är svårtillgänglig för gemene man, lämnas osagt och får direkt felaktig bild av verkligheten. Vi arbetar för att ta fram guider som innehåller den information och de tips som till bättre livskvalite, levnads-standard och framgångsrikare företagande.


Projekt

Handbok i att leva med särbegåvat/handikappat barn

Unik handbok för familjer som hamnat eller hamnar i situationer med ert särbegåvade barn. Handboken bygger på erfarenheter från familjer som kanske lyckats bättre än andra. Fakta och råd blandas med spännande historier från verkligheten. Varför berättar man inte vad man har rätt till?
Läs mer..

Handbok i soloföretagande

Unik handbok för personer som av olika skäl väljer eller tvingas välja soloföretagande som försörjningsmodell.

Handboken bygger på erfarenheter från personer som lyckats med företagande. Steg för steg hur det går till att starta och driva ett litet företag utan- eller med ett fåtal anställda. Fakta, råd och förslag på super simpla tids- och penningsparande rutiner blandas med spännande historier från verkligheten. Den enklaste lösningen är oftast den rätta!
Läs mer..

Applegate – dokumentärfilm

Den unika historien om hur världens största och mest framgångsrika företagsprodukter berikas med andras teknik, ofta skapad av särbegåvade som står helt lottlösa. Produkter som en stor del av jordens befolkning använder utan att veta hur det gick till när dessa skapades. Spännande berättelser från personer som varit med på resan blandas med nyttiga fakta om hur statsfinansierade verksamhet fungerar, på ett sätt som knappas är speciellt uppenbart, samt hur svenska eldsjälar når framgång.

The Fall – drama TV -serie

En dramatiserad TV serie kryddad med 80% fakta 20% fiktion, baserad på unika historier om hur många av världens största företagsprodukter berikas med på olovliga vägar erhållen teknik skapad av särbegåvade personer.

Clary’s hage

En framtida naturpark för familjer med särbegåvade barn och ungdomar.
www.claryshage.se

Clary’s honungsrom

En produkt med nyttigt innehåll som är bra för hälsan såväl som hjälper de behövande genom att överskottet av försäljningen går till dessa. Var med och skapa Good Karma. Clary’s Honung som används för denna produktion produceras av 2,5 miljoner bin i Kullabygden, samtidigt som bina pollinerar fram gigantiska livsmedelsskördar.

En del av honungen skeppas till Grand Canaria, där den nyttiga slutprodukten berikas med soldränkt sockerrörsrom med råvaror från såväl Sydafrika som Sydamerika. Clary’s RonMiel.

 

 

CO2

Inom ramen för ett unikt projekt stödjer CCF forskning hur hälsan positivt påverkas av rätt livsmiljö i våra hem. Vissa studier vi gjort där hälsosammare CO2 ppm t ex i sovrum där vi spenderar 1/3 av dygnets alla timmar, pekar på mindre sjukdomar, mindre sömnbehov, större återhämtning. produkter för mätning kontroll samt säkerställande av hälsosammare CO2 nivåer i våra hem är under utveckling. En människa med hög omgivnings CO2 nivå genererar högre CO2 per andetag än en vid naturlig CO2 omgivning. Vissa cancerformer är mer framträdande i Norden än på andra platser. Räkna fram din besparing i pengar och dygnstid!
Läs mer..

Cancer

Varför smittas vissa personer av cancer vissa inte? Varför lever vissa människor länge vid traditionell hälsomedicin? Rapporter från bl a japan pekar på att personer med obehandlad cancer lever längre än de med behandlad. vissa mycket gamla “friska” Japaner som obducerats påvisar farlig cancer man normalt sett livsförkortas av. Hur kan det vara så att vissa tusenåriga naturläkemedel kan ha verklig effekt? Vi förmedlar en del recept!
Läs mer..

Energiåtervinning

Varför har många kommuner samma kostnad för uppvärmning med fjärrvärme som vid direktverkande EL? Varför förkunnas inte hur 90% av uppvärmningskostnaden och behovet kan “trollas bort” med modern teknik?
Läs mer..