Clary’s Charity Foundation

Om stiftelsen (u.b.)

Stiftelsens syfte är att förse allmänheten med guider och material som självhjälp till de med behov inom specifika område. Med hjälp av dessa guider och material får ni tillgång till ovärderlig och praktiskt applicerbar information och tips som hjälp till självhjälp. Där finns många område i samhället där mycket information är svårtillgänglig för gemene man, lämnas osagt eller är direkt felaktig. Vi arbetar för att ta fram guider som innehåller den information och de tips som är nyckeln till högre levnadsstandard och framgångsrikare företagande.

Nedan finner ni exempel på en del av de projekt vi arbetar med just nu.


Projekt

Guider

Handbok i att leva med särbegåvat barn

Unik handbok för familjer som hamnat eller hamnar i situationer med ert särbegåvade barn. Handboken bygger på erfarenheter från familjer som kanske lyckats bättre än andra. Fakta och råd blandas med spännande historier från verkligheten.

Handbok i soloföretagande

Unik handbok för personer som av olika skäl väljer- eller tvingas välja soloföretagande som försörjningsmodell.

Handboken bygger på erfarenheter från personer som lyckats med företagande. Steg för steg hur det går till att starta och driva ett litet företag utan- eller med ett fåtal anställda. Fakta, råd och förslag på super simpla tids- och penningsparande rutiner blandas med spännande historier från verkligheten.


Bok

“Pear”gate

Den unika historien om hur ett av världens största och mest framgångsrika företagsprodukter berikas med på olovliga vägar erhållen teknik skapad av särbegåvade personer. Produkter som en stor del av jordens befolkning använder utan att veta hur det gick till när dessa skapades. Spännande berättelser från personer som varit med på resan blandas med nyttiga fakta om hur statsfinansierade verksamhet fungerar, på ett sätt som knappas är speciellt uppenbart, samt hur svenska eldsjälar når framgång.


Film

The Fall – Null Deviance

En dramatiserad TV serie kryddad med fiktion, som i grund och botten baseras på unika historier om hur många av världens största  företags-produkter berikas med på olovliga vägar erhållen teknik skapad av särbegåvade personer.


Produkter

Clary’s honungsrom

En produkt med nyttigt innehåll som är bra för hälsan såväl som hjälper de behövande genom att överskottet av försäljningen går till dessa. Var med och skapa Good Karma. Clary’s Honung som används för denna produktion produceras av 1,2 miljoner bin i Kullabygden, samtidigt som bina pollinerar gigantiska livsmedelsskördar.

Honungen skeppas bl a till Grand Canaria, där den nyttiga slutprodukten berikas med soldränkt sockerrörsrom med råvaror från såväl Sydafrika som Sydamerika.

 


Vi stödjer

Clary’s hage

En framtida naturpark för familjer med särbegåvade barn och ungdomar.

www.claryshage.se